Ascott IFC Guangzhou

No.5 Zhujiang West Road, Zhujiang New City Tianhe District China

Ascott IFC GuangzhouOver view
All Photos

Ascott IFC Guangzhou

No.5 Zhujiang West Road, Zhujiang New City Tianhe District China